Menn oppfordres særlig til å svare på spørreundersøkelsen fra Pårørendealliansen.

Pårørende? Bidra til økt kunnskap

Regjeringen vil lage en pårørendestrategi. Da er det nødvendig med økt kunnskap om pårørende. Vi håper du som er pårørende vil hjelpe til i kunnskapsarbeidet med å svare på en spørreundersøkelse. 

Svar på undersøkelsen her.

Det er organisasjonen Pårørendealliansen som gjennomfører spørreundersøkelsen. Alle pårørende kan svare, uansett diagnose eller tilstand til den/de man er pårørende for. 

Spørreundersøkelsen har blant annet bakgrunn i Regjeringens ønske om å legge frem en pårørendestrategi, slik det fremkommer i Regjeringens politiske plattform.

Det er helt nødvendig å spørre pårørende om hvordan de har det for å vite hva som trengs i en slik strategi. 

Spørreundersøkelsen har blant annet spørsmål om:

  • hva og hvor mye man gjør som pårørende
  • påvirkning på egen helse
  • konsekvenser for arbeid/studier
  • ønske om forbedringer
  • hvor man finner informasjon eller råd når det trengs

Undersøkelsen tar omtrent seks til åtte minutter å svare på. Særlig menn oppfordres til å svare.

Svar på undersøkelsen her.

Les mer om Pårørendealliansen på organisasjonens nettsider.