order trimox online without prescription, no prescription needed trimox, purchase trimox online, trimox without prescription, trimox uk, avodart, aidforaids.org

Nyheter

Helseministeren: – Mammografiprogrammet videreføres

Forskningsrådet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet gjennomført en forskningsbasert evaluering av Mammografiprogrammet. Evalueringen konkluderer med så gode resultater at Mammografiprogrammet fortsetter, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie til NRK.

Les mer …

Genteste eller ikke genteste? Og hva med mammografi?

Hva mener du om genetisk testing og mammografi? I denne spørreundersøkelsen kan du anonymt si din mening, og samtidig bidra til å øke kunnskapen og forståelsen om befolkningens ønsker om genetisk testing og mammografi. Det tar cirka fem til ti minutter å svare på undersøkelsen.

Klikk her for å delta.

Spørreundersøkelsen pågår i regi av Universitetet i Oslo i samarbeid med Brystkreftforeningen, og resultatene vil bli sammenlignet med en lignende spørreundersøkelse fra 2009. 

Lovende erfaringer med pakkeforløp

Pakkeforløpet for brystkreft og tre andre kreftformer ble iverksatt 1. januar i år. Aftenposten skriver i dag om så langt gode erfaringer og tilbakemeldinger fra flere involverte parter, men også kapasitetsutfordringer med tanke på pakkeforløpene. Les Aftenpostens sak her.