NYHETER

Lovende erfaringer med pakkeforløp

Pakkeforløpet for brystkreft og tre andre kreftformer ble iverksatt 1. januar i år. Aftenposten skriver i dag om så langt gode erfaringer og tilbakemeldinger fra flere involverte parter, men også kapasitetsutfordringer med tanke på pakkeforløpene. Les Aftenpostens sak her.

Brystkreftforeningen i ilden under DM Arena

Innføring av nye kreftlegemidler var blant temaene under DM Arena Kreftkonferansen torsdag. Brystkreftforeningen, som har vist stort engasjement i debatten i forbindelse med Perjeta-saken, var invitert for å gi pasientperspektivet på hvordan beslutningene fra Beslutningsforum oppleves.

Les mer …