NYHETER

Disse damene ber om dine innspill

Hvilke endringer mener du må til for at flere brystkreftberørte får vite om Brystkreftforeningen, og hva kan lokalforeningene gjøre for at flere medlemmer deltar i lokale aktiviteter? Det er noen av spørsmålene Brystkreftforeningens ferskeste arbeidsgruppe ønsker innspill om.

Les mer …