Brystkreftforeningens historie

Brystkreftforeningen startet som en besøkstjenste for brystkreftopererte. I 2012 kunne foreningen feire 20 år. 

Høsten 1976 ble det som het "Kontakttjenesten for brystkreftopererte" etablert. En gruppe på 180 brystkreftopererte besøkte alle de ulike sykehusene som opererte for brystkreft. På denne tiden var det 50 sykehus som gjorde dette, mot dagens 18 behandlede sykehus. Besøkerne på sykehusene møttes hvert annet år for å holde seg oppdatert og utveksle erfaringer.

Etter påtrykk fra brystkreftdiagnostiserte og Kreftforeningen ble vedtatt å etablere en pasientforening for dem med brystkreft, som skulle være tilsluttet Kreftforeningen. Kontakttjenesten byttet samtidig navn til Besøkstjenesten. I løpet av 1991 ble oppbygningen av organisasjonen og vedtekter planlagt. I januar 1992 var foreningen et faktum med representantskap, hovedstyret og sekretariatet med daglig leder. Da vokste det også frem flere lokalforeninger, og allerede etablerte, lokale brystkreftnettverk sluttet seg etter hvert til Brystkreftforeningen. Ved utgangen av 1993 var det 40 lokalforeninger og 2008 medlemmer.

I forbindelse med Brystkreftforeningens 20-års jubileum tok Hovedstyret initiativ til å samle Brystkreftforeningens historie og brystkreft i Norge gjennom de siste tyve årene. Oppdraget ble gitt til Inger Hasle – en ildsjel som har vært med siden oppstarten. Først som styremedlem i Kontakttjenesten (nå Besøkstjenesten), og en av dem som var med på å stifte foreningen. I Brystkreftforeningen har hun sittet som styreleder og vært med på å etablere lokalforeningen i Asker og Bærum, samtidig som hun har vært besøker gjennom alle år. Siden har hun jobbet i sekretariatet og som freelance for Brystkreftforeningen, med ansvar for Athene og Besøkstjensten. I april 2012 ble historien samlet og lansert mellom to permer.

Tidslinje for Brystkreftforeningens historie

1976 Kontakttjenesten for brystkreftopererte opprettet. Leder: Else Lunde
1976 Første nordiske møte i Oslo
1977 Full refusjon av proteseutgifter
1980 Første europeiske Reach to Recovery holdt i København
1988 Landsforening mot kreft (som Kontakttjenesten var underlagt) ble slått sammen med Foreningen til Kreftens Bekjempelse. Nytt navn Den norske Kreftforening
1990 Opprettelse av Montebellosenteret. Brystkreftforeningen-representanter til stede på hvert kurs siden.
1992 Foreningen for brystkreftopererte stiftet, 1800 medlemmer og 32 lokalforeninger første år. Første nummer av ATHENE
1990 Brystbevarende operasjoner mer og mer vanlig. I 1998 ble ca. halvparten av Ullevål pasientene operert brystbevarende.
1992 Festeprotesen kommer på markedet
1993 Estee Lauder starter Rosa Sløyfe aksjon i USA
1995 Oppstart av Kontaktgruppen for ungdom
1995 Brystkreftforeningen med i Grete Waitz-løpet
1995 Oppstart av screening i 4 prøvefylker
2000 Reach to Recovery kongress i Italia. Lise Høie valgt til leder av neste kongress i Lisboa 2003.
2000 Innføring av sentinel node operasjonsmetoden. 7 av 10 kvinner slipper å fjerne lymfeknuter i armhulen.
2001 Rosa Sløyfe markering i H&M butikker, KK og Glassmagasinet i Oslo
2001 Proteser til Russland. (Senere til andre land).
2001 Brystkreftforeningen hjemmeside på Internet
2001 Brystkreftforeningen er fra nå av representert i Oppfølgningsgrupper på sykehusene og i Brukerutvalgene.
2003 Medlem av Europa Donna
2003 Storsatsing på Rosa Sløyfe i hele landet som en solidaritetsaksjon.
2005 Brystkreftforeningen blir egen forening med arbeidsgiveransvar. Samarbeider med Kreftforeningen og kjøper tjenester derfra.
2005 Innføring av aromatasehemmere i behandling av postmenopausale kvinner
2005 Brystkreftforeningen og Kreftforeningen samarbeider om Rosa Sløyfe, en solidaritet- og informasjonsaksjon
2006 Besøkstjenesten nedlegges ved Ullevål Sykehus i Oslo og Radiumhospialet
2006 Oppstart av selvhjelpsgrupper, først i Oslo, siden på landsbasis.
2006 Oppstart av kurs på Halvorsbøle i samarbeid med Acem.
2007 Oppstart av Kontakttelefonen
2007 Gratis brystholder til nyopererte
2007 Brystkreftforeningen og AstraZeneca opprettet Brystkreftprisen på 25 000 kr.
2009 Det lever i Norge 36 000 kvinner som har hatt/har brystkreft, i 1981 ca. 15 000.
2009 Oppstart av samling for kvinner med spredning
2010 Oppstart av Vardesenteret ved Radiumhospitalet. Brystkreftforeningens likemenn deltar i vaktordning.
2010 Gratis armstrømpe til lymfødempasienter
2010 Daglig leder Lise Høie fratrer med AFP, ny leder Marit Røyneberg ansatt.
2011 Vedtekter og retningslinjer revideres. Publisering av nye nettsider.


Utarbeidet av Inger Hasle.