Han innleder temakvelden med oss på denne måten: Å få en kreftsykdom kan innebære mange utfordringer, på så å si alle livets områder. Det vet den som har erfaring med sykdommen. Helseapparatet skal ta seg av behandling og annen faglig oppfølging.

I tillegg kan det være godt å komme sammen med andre som har erfaringer med samme sykdom som en selv. En kreftpasient sa følgende, etter at hun hadde begynt i et fellesskap for kreftrammede og pårørende: «Det er så godt å være her, for her stemmer samtalen…»

I tillegg til å reflektere litt over dette utsagnet, vil han ta opp spørsmål som:

-               Hvordan møte andre mennesker i en sårbar livssituasjon?
-               Hvordan kan du være en trygg og god samtalepartner?
-               Hvordan få til en god samtale?
-               Hvordan møte den andres behov?
-               På hvilken måte kan du bruke dine egne erfaringer i samtalen?

Vincent legger til rette for at de som er til stede kan komme med spørsmål og refleksjoner.

Etterpå serveres det kaffe og kake. Vi har også utlodning, og setter pris på om du tar med en liten gevinst. Vi møtes på Skjeestua, Stokkeveien 152, 3160 Stokke.

Påmelding til Liv Braastad Johansen: SMS til 918 54 930 eller e-post til: sekretaer.vestfold@brystkreftforeningen.no