Brystkreftforeningen arrangerer tillitsvalgtkonferanse for ledere, kassere og sekretærer i Brystkreftforeningens lokalforeninger og Brystkreftforeningen under 45. 

Invitasjon er sendt foreningens tillitsvalgte, med påmeldingsfrist 14. mai.