Pris kr.100 pr. person. Under 2 år gratis
Påmelding innen torsdag 15.august
Påmeldingene sendes til: kasserer.bergen@brystkreftforeningen.no eller SMS til tlf. 901 22 460