Drikke betales individuelt.
Vi har 50 plasser tilgjengelig, førstemann til mølla.
Bindende påmelding senest fredag 5. august til ansvarlig likeperson: Shera Anjaria på tlf. 908 55 004.
Egenandel kr 550,- betales inn på konto 0531 04 21016 eller VIPPS 12860, senest fredag 8. august.