Innbetalinger gjøres til konto 2200.62.04582. Husk å skrive navnet ditt og type arrangement du melder deg på, for eksempel «sommertur» i meldingsfeltet.
NB! Påmelding din er innbetalingen din. Beløpet refunderes dessverre ikke om du hindres i å delta.