I tillegg dekkes inngang spa (behandlinger må man dekke selv). Egenandel: 2000,- kroner. Påmeldingsfrist 28. juni, til Gro Brenden. NB! Husk å oppgi e-postadresse ved påmelding, slik at vi kan sende nødvendig informasjon.