Er du ikke medlem men ønsker å delta ta kontakt på epost - nedreromerike@beyatkreftforeningen.no