Professor og overlege Bjarne Bogen mottar én million kroner til sitt forskningsarbeid etter å ha blitt tildelt Kong Olav Vs kreftforskningspris for 2020.