Gener kan avsløre faren for brystkreftrisiko. Professor Vessela N. Kristensen leder et forskningsprosjekt som prøver å finne hvorfor genetiske forandringer gir risiko for sykdom.