Tidligere i år kom positive nyheter om at legemiddelet Enhertu ble EU-godkjent for behandling av HER2-positiv brystkreft. Men hva betyr dette for norske brystkreftpasienter?