En likeperson i Brystkreftforeningen er en person som selv har hatt brystkreft og som ønsker å være en støtte for andre rammet av sykdommen. Den erfaringen en likeperson har om sykdomsforløp, behandling, oppfølging, tankerog følelser, kan være svært nyttig for andre som opplever det samme.