Oppmøte: Lillehammer busstasjon kl. 07.45            

Bindende påmelding innen 10.06.22  til: Torhild J. Solbakken, sms til tlf. 91696434

Pris:  egenandel kr  3800 + evt.  kr 600 for enkeltrom – kto.nr. 20955764901

Maks 40 deltakere – min. 20.