Det vil som oftest være likeperson til stede. 

Velkommen!