Brystkreft i media

Fant ikke mer brystkreft med 3D-mammografi

Mange har hatt store forventninger til ny og mer avansert teknologi. Forventningene har gått ut på...

09.mai.2019


Patolog, Kreftregisteret

Kreftregisteret er også ansvarlig for masseundersøkelsene mot livmorhalskreft og brystkreft....

07.mai.2019


3D-mammografi fant ikke mer kreft enn vanlig mammografi

Hovedfunnene våre er at det ble oppdaget like mange tilfeller av brystkreft ved bruk av...

08.mai.2019


Laget kokebok inspirert av kreftpasienters reduserte smakssans

I 2014 ble walisiske Angharad Underwood rammet av brystkreft. Etter å ha gått gjennom...

28.apr.2019


Mener fastleger kan for lite om overgangsalderen

Hun mener at det med riktig valg av behandling er mulig å redusere eller helt unngå økt risiko for...

06.mai.2019


Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 02066 (21 49 24 79)