Wang kan skilte med en allsidig og variert utdannings- og yrkesbakgrunn, hvor organisasjon, ledelsesansvar, velferdspolitikk og strategisk kommunikasjon er sentrale stikkord. 51-åringen har dessuten betydelig erfaring som rådgiver ved Stortinget og innen andre politiske organer i Norge og Norden.

De siste åtte årene har Wang vært seniorrådgiver ved Nordisk råd. Med sete i København har hun hatt ansvaret for Velferdsutvalget, som består av folkevalgte fra de nordiske parlamentene , Grønland, Færøyene og Åland. Velferdsutvalget, arbeider med den nordiske velferdsmodellen, helse- og sosialpolitikk i både de nordiske landene, EU og internasjonalt.

Vi ser frem til å få Wang med på laget for å videreføre og videreutvikle Brystkreftforeningens verdier, synlighet og viktige arbeid, og er trygge på at hennes kompetanse vil komme foreningen og dens medlemmer til nytte.