Seksuell helse– Det er helt normalt å ha utfordringer i seksuallivet. Det er vanlig hos de som har hatt brystkreft, men også hos kvinner som ikke er behandlet for brystkreft, sier brystkreftforsker Solveig Smedsland.

Tekst: Solveig Brekke Weltzien
Foto: Natalia Sobolivska/Unsplash og Peder Rogstad Smedsland

– Det fins en rekke studier som har undersøkt seksualliv etter brystkreft, og de fleste rapporterer at seksuallivet kan bli utfordrende. En stor analyse av flere studier viser at nesten 3 av 4 brystkreftpasienter har enForsker seksuell dysfunksjon (se faktaboks), forteller brystkreftforsker og overlege Solveig Katrine Smedsland.

Hun medgir at det høres enormt høyt ut, og nyanserer tallet.

– For at en seksuell dysfunksjon skal være en reell diagnose, skal det forårsake problemer for den aktuelle kvinne og/eller partner, og dette er det ikke tatt høyde for i flere av studiene. Manglende sexlyst trenger ikke nødvendigvis være en  seksuell dysfunksjon hvis ikke det plager deg eller partneren din – selv om det gir utslag på spørreskjemaet, understreker Smedsland.

Seksuell dysfunksjon

  • Betegnelsen er en diagnosekode i et klassifikasjonssystem for psykiske lidelser (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).
  • Den deles hos kvinner inn i tre diagnoser; kombinert mangel på lyst/opphisselse, orgasmelidelse og smerter ved samleie.
  • For å stille diagnosen kreves at tilstanden forårsaker problem for kvinnen og/eller partner i en varighet på minst 6 måneder, og at tilstanden er til stede i mer enn 75 % av seksuelle hendelser.

(Kilder: Solveig Smedsland og Kreftlex.no)

 

Vanligere hos de som har hatt brystkreft

– Seksuell dysfunksjon er vanlig i den generelle befolkningen, og rammer 40–50 % av kvinner i en eller annen grad. Seksuell dysfunksjon synes å være vanligere hos de som har hatt brystkreft, forklarer kreftlegen.

Det er manglende lyst og interesse for sex som er den vanligste seksuelle dysfunksjonen både hos de som har hatt brystkreft og hos den generelle befolkningen. En stor spørreundersøkelse blant langtids brystkreftoverlevere, SWEET-studien (se faktaboks), ga interessante funn.

Når de som har hatt brystkreft ikke har sex, angir de som hovedårsak manglende interesse for sex.

– Vi fant at over halvparten av de som har hatt brystkreft er seksuelt inaktive. Hos den generelle befolkningen er den vanligste årsaken til at man ikke har sex, at man ikke har en partner. Når de som har hatt brystkreft ikke har sex, angir de som hovedårsak manglende interesse for sex, påpeker Smedsland.

Tørre slimhinner og smerter under samleie

En annen vanlig seksuell dysfunksjon er tørre slimhinner og smerter under samleie, som er typiske østrogenmangel-symptomer.

– I studien vår fant vi at 45 % av de seksuelt aktive brystkreftoverleverne hadde en del eller svært mye plager med tørre slimhinner.  21 % hadde en del eller mye smerter under samleie, sier hun.

Smedsland forteller at tørre slimhinner i underlivet er en relativt vanlig bivirkning ved aromatasehemmere, en type antihormonell behandling som gis til de som er kommet i overgangsalderen.

– Det er to grupper vi skal være spesielt oppmerksomme på i forhold til risiko for seksuell dysfunksjon. Det er de som behandles med aromatasehemmere, og så er det de yngre kvinnene som får cellegift og kommer i en brå og for tidlig overgangsalder. Plagene inkluderer tørre slimhinner i underlivet, nedsatt sexlyst, søvnproblemer og hetetokter som kan påvirke sexlivet, forklarer forskeren.

Negativt kroppsbilde

Mange brystkreftpasienter har endret utseendet sitt. Opplever du at f.eks. hårtap, vektøkning eller brystoperasjoner og arr påvirker seksuallivet?

– Den akutte fasen med cellegift er en unntakstilstand for de fleste. Så å si alle mister håret av cellegiften. I tillegg er vanlige bivirkninger slitenhet, kvalme, såre slimhinner og risiko for infeksjoner, sier Smedsland.

Hennes kliniske erfaring er at fåtallet er seksuelt aktive i denne perioden.

Studier viser at et dårlig kroppsbilde er forbundet med flere problemer i seksuallivet.

– Det er ikke uvanlig med vektøkning under cellegiftbehandlingen, og mange har problemer med å komme tilbake til utgangsvekt. Dette kan hos enkelte påvirke kroppsbildet negativt. Studier viser at et dårlig kroppsbilde er forbundet med flere problemer i seksuallivet. I SWEET-studien så vi at et dårligere kroppsbilde var forbundet med både sjeldnere sex etter diagnose og seksuell inaktivitet, forklarer Smedsland.

Bli medlem

Brystkreftkirurgi kan føre til tap av erogene soner og endret kroppsbilde. Flere studier viser at det å fjerne hele brystet påvirker kroppsbildet negativt sammenlignet med å bli operert med brystbevarende kirurgi.

– Når det gjelder sammenhengen mellom type brystkirurgi og seksuelle problemer, peker forskningen imidlertid i flere retninger. Men vi vet at det å få fjernet hele brystet er forbundet med et dårligere kroppsbilde, og at et dårligere kroppsbilde kan være forbundet med seksuelle problemer. Sannsynligvis er det en sammenheng her, og dette er noe vi skal undersøke videre i SWEET-studien, sier forskeren.

Når skal man snakke om seksuell helse?

– Hvilke tiltak er viktige for at denne gruppen skal få et bedre seksualliv?

– Vi som er helsepersonell må skjerpe oss litt. Seksualitet bør være et tema i møte med brystkreftpasientene, sier hun engasjert.

At seksuallivet er en potensiell arena der du kan oppleve endring etter brystkreftbehandling, er noe som bør bli nevnt før behandlingen starter, mener Smedsland.

Vi som er helsepersonell må skjerpe oss litt. Seksualitet bør være et tema i møte med brystkreftpasientene

Underveis i behandling er det naturlig at dette temaet kommer noe i bakgrunnen.

– Hovedfokus på etterkontroller er å oppdage et eventuelt tilbakefall samt oppfølging av anti-hormonell behandling. Men det er også viktig å få kartlagt seneffekter av brystkreftbehandlingen. Det er vårt ansvar som helsepersonell å åpne for en samtale om hvordan diagnose og behandling også kan ha påvirket seksuallivet, understreker hun.

Det er helt normalt å ha sex-problemer

Smedsland oppfordrer brystkreftpasienter til å ha med partneren på etterkontrollene.

– Snakk om det! Det er helt normalt å ha utfordringer i seksuallivet. Det er vanlig hos de som har hatt brystkreft, men også hos kvinner som ikke er behandlet for brystkreft. Har du for eksempel plager med tørre slimhinner i underlivet, kan du forsøke ulike preparater, tipser hun.

Støtt oss

Smedsland peker også på at de fleste større sykehus har tilgang til sexolog. Dette er for eksempel helsepersonell som har tatt en videreutdannelse og kan være et nyttig tilbud for flere.

– Det er helt naturlig at de som får cellegift ikke har overskudd til sex. Dette er for de fleste en tøff periode, og det er naturlig at sex er fraværende. Men det er greit å være bevisst på at man ikke dropper intimiteten helt, understreker hun.

Intimitet er viktig for å opprettholde nærheten til hverandre, og dersom intimitet uteblir helt, er det ofte lett at det forblir slik også etter at den intense behandlingsperioden er avsluttet.

Seksuell helsehjelp

Helsenorge.no finner du mer informasjon om kreft og seksualitet. Her er det blant annet en informativ brosjyre der du kan lese om hvordan andre kreftoverlevere løste utfordringer (forsiden av brosyren på bildet er den nord-samiskeBrosjyre versjonen). Den er utarbeidet av Kreftomsorg Rogaland, og du finner egen brosjyre for din helseregion.

Mange sykehus tilbyr sexologisk rådgiving og tilbudet er gratis. Du kan komme alene eller sammen med partneren din. De har blant annet egen sexologisk poliklinikk i Bergen og Stavanger. Hvis ikke, kan du be om å bli henvist til et sykehus som tilbyr sexologisk rådgivning. Du kan også finne en NACS-godkjent sexologisk rådgiver på www.finnensexolog.no

Klikk her for å se en film om hvordan sykdom kan ramme liv og seksualliv, og det vises gjennom en fiktiv samtale mellom en fastlege og en pasient. Filmen tar opp vanlige seksuelle problemer som pasienter kan slite med når de har blitt rammet av kreft. Kreftoverlever Stine Hasle er prosjektleder for filmen, og den har fått støtte fra Helsedirektoratet.

Se film om seksuelle utfordringer etter kreftbehandling

SWEET-studien

  • Survivorship Work and sExual hEaltTh study er et forskningsprosjekt utført ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Seneffekter ved Radiumhospitalet, som undersøker arbeidsliv og seksualitet hos de som har hatt brystkreft 7-8 år etter diagnose.
  • Prosjektet fikk over 3 millioner kroner i støtte fra Brystkreftforeningen og Kreftforeningen etter Rosa sløyfe-aksjonen i 2018.
  • Alle norske kvinner som fikk brystkreft i 2011 og 2012, som ikke har tilbakefall av brystkreft eller annen kreft har fått tilsendt et spørreskjema, og svarene brukes i forskningen.
  • Arbeidet ledes av Cecilie Kiserud og Kristin V. Reinertsen ved Oslo Universitetssykehus i samarbeid med Kathrine F. Vandraas.

 

 Solveig Kathrine Smedsland 

Er spesialist i onkologi og overlege og begynte høsten 2020 på en doktorgrad med tema «Seksuell helse etter brystkreft». Hun jobber ved Seksjon for seneffekter og er i permisjon fra overlegestillingen ved Oslo Universitetssykehus.