Vevsprøver som inneholder kreft kan bli liggende i opptil 2 måneder på sykehusenes patologilaboratorier fordi kapasiteten er sprengt.
De siste fem årene har patologiprøver økt betydelig: vevsprøver med 15 prosent, celleprøver med 20 prosent, og antallet viktige spesialundersøkelser med hele 75 prosent, mens antall patologer har vært stabilt. Mange patologer arbeider på grensen av sin kapasitet.

Inger Nina Farstad, sjefen for patologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus (OUS), sier i en artikkel i Dagens Næringsliv 08.05, at situasjonen er vanskelig ved nesten samtlige 17 patologiske sykehusavdelinger i Norge.
Situasjonen påvirker muligheten til å oppfylle myndighetenes målsetting om 20-dagersfristen i kreftbehandlingen.

Laila Dåvøy spurte 09.05, helse- og omsorgsminister, Anne-Grete Strøm-Erichsen, om det bør vurderes mer ressurser til patologien og opprettelse av tverrfaglige diagnosesentere, når man ser hvilken flaskehals patologien er for 20-dagersfristen i kreftbehandlingen.

Se Stortinget.nodel av_logo_til_nett_copyDet er med glede vi kan meddele at foreningen skifter navn til Brystkreftforeningen, forteller en glad styreleder, Tone Holsbøe. – Vi har opplevd at man i alle år har kalt foreningen for Brystkreftforeningen på folkemunne, og tiden var inne for å forenkle og modernisere navnet. I år feirer vi 20-årsjubileum og er en fremtidsrettet og slagkraftig organisasjon, sier Holsbøe.

Navnskifte ble avgjort ved organisasjonens representantskapsmøte fredag 20.april 2012. Det ble også bestemt at foreningen skal inkludere personer som har genmutasjoner og økt risiko for brystkreft. – Med det nye navnet ekskluderer vi heller ingen av brystkreftrammede som ikke er opererte. Navneskiftet er med på å presisere hvem vi er og hva vi jobber for, sier Holsbøe.


I regi av den svenske brystkreftforeningen BRO arrangeres det brystkreftkonferanse for alle de nordiske landene i Stockholm fredag 11. mai til søndag 13.mai.

Helt siden 1977 har det vært arrangert samlinger for alle de nordiske brystkreftforeningene. Det første møtet ble arrangert i Oslo, med besøk fra blant annet USA hvor man fortalte om brytkreftnettverket som ble dannet der allerede på 50-tallet. Nå har de nordiske foreningene vokst seg store og har et godt samarbeid på tvers av landegrensene, og det er med glede at alle skal samles igjen!

På programmet i år står blant annet metastatisk brystkreft, ernæring, livskvalitet og rehabilitering, sex og samliv og mammografi. Det vil også foreleses om ny brystkreftforskning og KARMA-studien.mammografi

Den siste tiden har det igjen vært mange oppslag i media om at effekten/nytten av mammografiscreening ikke er så stor som tidligere antatt eller ønsket. Enkelte hevder også at screeningen gjør mer skade enn nytte. Kritikken går gjerne på at mange kvinner får "unødvendig" behandling. Kreftforeningen og Foreningen for brystkreftopererte mener fortsatt at kvinner bør møte til mammografi!


Rekonstruksjon etter brystkreft blir nå en del av brystkreftbehandlingen. For å gjennomføre dette må dagens kø fjernes og behandlingen må gjennomføres i henhold til anbefalte tidsfrister

Debattinnlegg av Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen og Marit Røyneberg, Daglig leder i Foreningen for brystkreftopererte.

Fredag mottok helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen rapporten som anbefaler hvordan og når norske kvinner i fremtiden skal kunne få rekonstruksjonsbehandling etter brystkreft. Kreftforeningen og Foreningen for brystkreftopererte har vært med i arbeidsgruppen. Vi mener rapporten gir krystallklare råd til ministeren om hvordan rekonstruksjon skal bli en selvfølgelig del av brystkreftbehandlingen.

FFB har fortsatt noen ledige plasser på kurs i helse og avspenning på Halvorsbøle 11.-13.mai 2012!

Helse og avspenning betyr at tempoet er lavt, atmosfæren god, og kroppen og psyken får pleie. Du lærer enkle avspenningsøvelser som du vil ha glede av senere i hverdagen. Vårt håp er at du etter to annerledes og energigivende døgn på Halvorsbøle reiser hjem med overskudd og kunnskap for bedre takling av stress i en vanskelig periode av ditt liv.

For program og påmeldingsskjema se siste utgave av Athene, eller kontakt sekretariatet på ffb(at)kreftforeningen.no Navn, adresse, e-post, telefon, fødselsår og operasjonsår må oppgis ved påmelding. Reise og opphold dekkes av FFB, mot en egenandel på kr. 500,- Oppstart fredag 11.mai kl 18.00 og hjemreise søndag 13.mai kl 14.00.

Vi ønsker alle FFB-medlemmer hjertelig velkommen til kurs!


Se foreløpig program her

Helsepolitiske talsmann i Arbeiderpartiet, Thomas Breen sier at en krystallklar rapport gir mulighet til å iverksette strakstiltak på en 8 års lang ventetid. Fredag 23.mars ble det overlevert en rapport om rekonstruksjon til helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Denne dokumenterer dagens venteliste, kostnader og flaskehalser. I tillegg kom den med en rekke konkrete tiltak for å løse dagens uholdbare situasjon.

- En seier for alle brystkreftrammede som ønsker rekonstruksjon, sier styreleder i Foreningen for brystkreftopererte, Tone Holsbøe. FFB har siden 1997 kjempet en lang kamp om å få bedre rettigheter og kortere ventelister. Rapporten som i dag ble overlevert, levner ingen tvil om at det må til en nasjonal dugnad og en sterkere rettighetsfesting for å sikre et godt rekonstruksjonstilbud.

Foreningen for brystkreftopererte er søkerorganisasjon til ExtraStiftelsen helse og rehabilitering. Det betyr at FFBs lokallag har mulighet til å søke støtte til nye, spennende prosjekter gjennom stiftelsen.

ExtraStiftelsen fordeler overskuddet fra EXTRA-spillet til små og store prosjekter i frivillige organisasjoner innen områdene forskning, forebygging og rehabilitering. I 2011 ble FFB Alta og omegn tildelt 135 000 kr for å arrangere regionssamling for alle brystkreftrammede i Finnmark. Nå inviterer vi alle lokalforeningene til å sende inn gode søknader. Søknadsfristen til FFB er satt til 11. mai 2012.

Hva kan en søke om?
Extrastiftelsen ønsker å støtte nyskapende prosjekter som fremhever frivillighet, ildsjeler og god dugnadsånd. For lokalforeningene i FFB vil det gjerne være mest aktuelt men prosjekter innenfor rehabilitering. Eksempler på prosjekter kan være:
1. Fysisk aktivitet-prosjekter (kurs i helse og avspenning, trimgrupper, m.m.)
2. Lage samlinger eller kurs for brystkreftrammede med faglig og sosialt innhold (samarbeidsprosjekt på tvers av lokalforeningene, regionssamlinger m.m.)
3. Kunnskapsformidling (seminarer, foredrag, kampanje m.m.)

Rehabiliteringsprosjektene skal vektlegge brukeres/brukergruppers egen erfaring og innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet. ExtraStiftelsen gir ikke støtte til ordinære driftsutgifter eller til prosjekter som normalt skal dekkes av det offentlige.

Fremgangsmåte
Elektronisk søknadsskjema åpnes på ExtraStiftelsen 1.april. For å få tilgang til dette må dere ta kontakt med Eva Michelsen Ekroll ved sekretariatet. Søknadsskjemaet vil etterspørre følgende:
1. Bakgrunn, målsetting og målgruppe for prosjektet.
2. Hvordan prosjektet skal gjennomføres, blant annet med framdriftsplan og budsjett.
3. Hvilke forutsetninger man har for å lykkes med gjennomføringen.
4. Hvilken verdi prosjektet har for målgruppen og eventuell samfunnsmessig verdi.
5. Overføringsverdien som ligger i prosjektet.
6. Resultater man forventer å oppnå og en vurdering av disse.
7. Hvordan resultatene og erfaringene er tenkt formidlet.
8. Det må opplyses hvorvidt prosjektet forventes å vare ut over prosjektperioden støttet av ExtraStiftelsen. Spørsmål om videreføring skal være diskutert i søknaden uansett om prosjektet er planlagt videreført eller ikke.

Det kan være lurt å allerede nå starte på en prosjektskisse. FFB vil være behjelpelig med råd og tips til hvordan man best mulig kan utvikle en god prosjektide. Det er viktig å vurdere om prosjektet er realistisk og gjennomførbart og om det vil ha verdi for en større gruppe. Tildelingen av midler skjer i slutten av november 2012. Midlene er til bruk fra 1. januar 2013. Midlene kan ikke brukes til å dekke opp utgifter prosjektet har hatt i 2012.
Innen 11. mai skal søker ha fylt ut søknadsskjemaet og lastet inn prosjektbeskrivelsen og nødvendige vedlegg. Når søker trykker på "Send inn", gjøres søknaden tilgjengelig for FFBs prosjektkoordinator, Eva Michelsen Ekroll. FFB vil behandle innkomne søknader i uke 20-21, og vedtar om søknaden skal fremmes av foreningen. Søker blir varslet om utfallet. Godkjente søknader sendes videre til ExtraStiftelsen innen søknadsfristen 15.juni 2012.

Mer informasjon
Se også ExtraStiftelsen sine nettsider for retningslinjer og mer informasjon: http://www.extrastiftelsen.no/
Her kan man også lese i prosjektbiblioteket for tips til søknadsskrivingen og se prosjekter som har fått innvilget støtte: http://www.extrastiftelsen.no/prosjekter.html

ny nettside

FFB har gleden av å endelig lansere nye nettsider. TWM reklamebyrå har utviklet sidene, og Hovedstyret og sekretariatet er veldig fornøgd med nye, brukervennlige og oversiktlige nettsider. FFB fikk nettside for første gang i 2001. Målsettingen er at brystkreftrammede kan få god informasjon om sykdommen, nyheter innen brystkreft og FFB, kurs og samlinger, oversikt over lokalforeninger og mye annet.

nyhet rekonstruksjon

«Må ta opp lån for nytt bryst», «Krever kortere frist for brystrekonstruksjon», «Helseministeren avfeier aldersgrense på rekonstruksjon», «Syv års ventetid ved Oslo-sykehusene», «I kø for nye bryst». – Overskriftene det siste året har vært mange og entydige. Ventetiden er uholdbart lange for å få rekonstruert bryst etter brystkreft. Vil den siste tidens fokus få konsekvenser for rekonstruksjonstilbudet?

Brystkreft i media

Ja til medisin mot brystkreft og lungekreft – nei til MS-legemiddel

Les mer om alle begrunnelsene og beslutningene her. Brystkreft og lungekreft Immunterapien...

29.mar.2020


Rosa sløyfe 2019

Fordi brystkreft er like forskjellig som de som rammes, trenger de berørte derfor ulik behandling....

10.apr.2020


Kvinner har ulike opplevelser av mestring ni år etter brystkreftkirurgi

Helsepersonell bør informere alle kvinner med brystkreft om disse punktene. Støtte og informasjon...

30.mar.2020


Monica Strømdahl har tatt Årets bilde 2019

Da hadde det gått noen dager siden hun fikk beskjeden om at hun har brystkreft. Hver dag får ti...

25.mar.2020


Endometriose som årsak til barnløshet?

Svar: Letrosol er ikke beregnet på behandling av barnløshet, men er behandling for brystkreft. Det...

05.apr.2020


Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79