Camilla Skare 52 år, vil tiltre stilling som daglig leder 1 oktober 2021.

Camilla SkareCamilla er utdannet Siviløkonom, med erfaring i lederrollen samt bred erfaring fra organisasjonslivet. Hun kommer fra stillingen som daglig leder i Indias Barn.

 

Hun har vært kampanjeleder i Amnesty med lederansvar for 10 ansatte og ansvar for lokalavdelingene. Tidligere jobbet hun som markedssjef i Finansforbundet og Econa, der hun hadde ansvaret for å styrke organisasjonens posisjon og rekruttere nye medlemmer. Hun beskriver sine suksesskriterier som kompetanse innen strategi, markedsføring og gode relasjons- og kommunikasjonsevner.

Den 2 august så vil våre nye kommunikasjonsrådgiver Solveig Weltzien ha sin første arbeidsdag hos oss og hun vil da lage et portrett intervju av vår nye daglig leder slik at alle kjenner henne litt bedre før hun tiltrer.

Hovedstyret er glad for at Camilla har takket ja til stilling og vi gleder oss til hun blir en del av sekretariatet.

Hovedstyret ønsker alle en god ferie!