forskningsstudie

Studien gjennomføres samtidig i Estland, Norge, Finland og Sveits. Vi søker etter 4-6 kvinner fra hvert av deltakerlandene. Dine erfaringer vil være svært nyttig i planleggingen av et nettbasert utdanningstilbud for helsepersonell.

Vi ber deg svare på en nettbasert spørreundersøkelse som består av 5 åpne spørsmål angående dine erfaringer i løpet av perioden fra da du fikk brystkreftdiagnosen frem til rehabiliteringen startet. Spørreskjemaet er på norsk og vil ta omtrent 30 minutter å fylle ut.

Mer informasjon om studien finnes i informasjonsskrivet for deltakere, se lenke her:  https://hvl365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bst_hvl_no/EUMqCB-6EZ1Burf9gbLktuIBQSk1Gy1k1ob-f_D1bAJIjw?e=9sczJY

Delta i studien ved å klikke deg inn på denne lenken til spørreundersøkelsen: 
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=FW6EDG82J512