Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner. Forskning, bedre behandling og tidlig oppdagelse har bedret overlevelsen blant brystkreftdiagnostiserte. 

Fakta om brystkreft

  • Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner
  • Brystkreft utgjør 22 prosent av alle krefttilfellene hos kvinner totalt
  • I 2016 fikk 3.371 kvinner diagnosen brystkreft
  • Også menn kan få brystkreft. I 2016 ble 31 menn diagnostisert
  • I perioden 2012-2016 var det 29.380 tilfeller av brystkreft blant kvinner i aldersgruppen 50-69 år
  • Fem års relativ overlevelse var 89 prosent i perioden 2012-2016
  • Ved utgangen av 2016 var det 45.725 mennesker som levde med eller hadde hatt brystkreft i Norge
  • 5-10 prosent av alle brystkrefttilfeller skyldes arv
  • 591 mennesker døde av brystkreft i 2016

Risikofaktorer

Det vanskelig å påpeke direkte årsaker til brystkreft, men det finnes kunnskap om faktorer som kan øke og redusere risikoen. 

Faktorer som kan redusere risiko:

Faktorer som kan øke risiko:

  • tidlig første menstruasjon og sen overgangsalder, altså et høyt antall menstruasjonsperioder
  • ikke å føde barn
  • å føde barn først etter fylte 35 år
  • alkohol, risikoen øker med inntak
  • tidligere strålebehandling mot brystkjertelen
  • langvarig bruk av hormontilskudd i forbindelse med overgangsalder
Mer informasjon

Kilder: Kreftregisteret, Kreftforeningen og NHI

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 02066 (21 49 24 79)