Takk for at du bidrar som frivillig i Brystkreftforeningen! 

Mitt likepersonsarbeid – registrering av likepersonsaktivitet

Likepersoner i Brystkreftforeningen kan registrere sine likepersonsaktiviteter via nett på PC, nettbrett eller telefon gjennom vår nye likepersonslogg. Brukerveiledning for likepersonsloggen ligger på Intranett (alle likepersoner vil før utgangen av mars 2018 ha mottat en epost med brukerveiledningen).

På likepersonsloggen er det enkelt å holde oversikt over eget likepersonsarbeid. Du kan se aktiviteter du har gjennomført, rette opplysninger ved behov og du slipper å sende inn et rapporteringsskjema ved årsskiftet da sekretariatet kan hente din rapport elektronisk.

Likepersonsledere kan i tillegg til egen aktivitet se aktiviteten til likepersoner tilknyttet seg.

Trykk her for innlogging til «Mitt likepersonsarbeid».

Intranett

Brystkreftforeningens Intranett er intern informasjon som er nyttig for deg som tillitsvalgt eller likeperson.

Her kan du blant annet finne informasjonshefte for tillitsvalgte og brukerhåndbok for likepersoner, brukerveiledning for vårt medlemssystem, brukerveiledning for registrering av likepersonsaktiviteter via nett, presentasjoner fra tidligere konferanser for tillitsvalgte og /eller likepersoner, tips om foredragsholdere, tips til aktiviteter i lokalforeningen, retningslinjer for driftstilskudd, diverse skjemaer og maler til bruk ved årsrapportering og annet, våre logoer, digital versjon av informasjonspermen til Rosa sløyfe-aksjonen, og mer.

Vi oppfordrer alle tillitsvalgte og likepersoner til å gjøre seg kjent med innholdet på Intranett.

Trykk her for innlogging på Intranett. Mangler du brukernavn og passord? Kontakt sekretariatet.  

Få hjelp-menyen

Under hovedmenypunktet «Få hjelp» har vi samlet generell informasjon om ulike utfordringer som går igjen i henvendelser til Brystkreftforeningen.

Undermenypunktet «Rehabilitering og andre hjelpetilbud» er kanskje særlig relevant, da det gjerne er i denne fasen brystkreftdiagnostiserte kontakter våre likepersoner.

I dette undermenypunktet finnes lenker med kontaktinformasjon til Vardesentre, oversikt over kreftkoordinatorer, ulike rehabiliteringssentre og Lærings- og mestrinssentre sortert etter helseregion. 

Husk også at vi har mange tilbud i Brystkreftforeningen som er til nytte for brystkreftberørte. Under hovedmenypunktet «Tilbud» finner du de viktigste.

Informasjon du savner? Kontakt sekretariatet.

Markedsføring av Brystkreftforeningen

Brystkreftforeningen har flere informasjonsbrosjyrer som kan gis til medlemmer og andre for å markedsføre Brystkreftforeningen og dens tilbud.

Våre informasjonsbrosjyrer finner du her.

Brystkreftforeningen har også maler på roll up-er som kan brukes ved lokale stands i regi av lokalforeninger eller andre. Ta kontakt med sekretariatet for å få tilsendt malen.

På Intranett finnes bestillingsskjema for ulike produkter som kan brukes i markedsføring av Brystkreftforeningen.

Kontaktinformasjon

På våre nettsider kan du finne kontaktinformasjon til medlemmer i Hovedstyret, valgkomiteen og kontrollkomiteen.

Gjennom lokalforeningssidene kan du finne til kontaktinformasjon til tillitsvalgte i andre lokalforeninger. 

Lurer du på hva andre lokalforeninger gjør? Få inspirasjon i vår aktivitetskalender.

 

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79