Her finner du styringsdokumentene vedtatt av Brystkreftforeningens Landsmøte og Hovedstyret

Personverndokumenter 

Vedtekter og retningslinjer

Brystkreftforeningens vedtekter og retningslinjer finner du ved å klikke her.

Brystkreftforeningens vedtekter og retningslinjer behandles og vedtas i hovedsak av Landsmøtet. Hovedstyret, valgt av Landsmøtet, har myndighet til å behandle og vedta noen av retningslinjene.

 • Landsmøtet behandler og vedtar vedtekter for Brystkreftforeningen, samt retningslinjer for:
  • lokalforeninger i Brystkreftforeningen
  • valgkomité til Hovedstyret
  • valgkomité i lokalforeningene
  • kontrollkomiteen i Brystkreftforeningen
    
 • Hovedstyret behandler og vedtar retningslinjer for:
  • Brystkreftforeningen under 45
  • Likepersonstjenesten

Retningslinjer for likepersonstjenesten i Brystkreftforeningen finner du ved å klikke her


Handlingsplan

Landsmøtet 2018 vedtok Brystkreftforeningens Handlingsplan frem mot 2020.

Handlingsplanen beskriver hva organisasjonen skal jobbe med i perioden.
 

 

Konflikthåndteringsstrategi

Landsmøtet 2016 vedtok følgende Konflikthåndteringsstrategi for Brystkreftforeningen

 

Årsmelding og årsregnskap

Årsmelding og årsregnskap for Brystkreftforeningen 2016

Årsmelding og årsregnskap for Brystkreftforeningen 2017

 

Årsrapport Rosa sløyfe-aksjonen

Årsmelding for Rosa sløyfe-aksjonen 2017

Årsmelding for Rosa sløyfe-aksjonen 2018

 

Protokoller og referater

Protokoll fra landsmøter:

Kontrollkomiteens beretning

Referat fra hovedstyremøter i landsmøteperioden 2016-2018:

Andre styringsdokumenter

Brystkreftforeningen er assosiert medlem av Kreftforeningen, og følger Kreftforeningens etiske prinsipper og retningslinjer.

Dette fremkommer av Brystkreftforeningens formålsparagraf. 

 

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 02066 (21 49 24 79)