Viktig melding

Lokalforeningene i Brystkreftforeningen har avlyst de fleste av sine arrangementer og aktiviteter. Medlemmer må ta kontakt med styret i sin egen lokalforening eller følge med på lokale Facebook-grupper for detaljert informasjon dersom man er i tvil.

Brystkreftforeningen Lillehammer

Kontaktinformasjon
Felles epost for foreningen:
lillehammer(at)brystkreftforeningen.no

Leder Anne Fjell 
Tlf 905 20 377 
afjell1(at)gmail.com

Nestleder Barbro Løhre
Tlf 412 03 301
barbro.lohre(at)hotmail.com

Sekretær Marit Nøss
Tlf 991 52 842
mnoss53(at)hotmail.com

Kasserer Mona Ødegaard
Tlf. 415 56 371
mona.odegaard(at)inn.no

Hva gjør vi?
Program for 2020

Facebook:
Brystkreftforeningen Lillehammer

Noen å snakke med?
Finn en likeperson nær deg

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79