Brystkreftforeningen Oslo er en av 55 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Brystkreftforeningen Oslo

Kontaktinformasjon
Leder Gro Brenden
Tlf 922 06 629
gro.brenden(at)gmail.com

Nestleder Sølvi Vang
Tlf 926 60 294
solvi.vang(at)gmail.com

Kasserer Merethe Stamnes
Tlf 915 67 970
merete.stamnes(at)hotmail.com

Facebook: 
Brystkreftforeningen Oslo

Hva gjør vi?
Program for 2019

Noen å snakke med?

Likepersonsgruppen i Oslo har eget telefonnummer: 95 11 51 55

 

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79