Gjennomføring av årsmøte – 2024. Møtet er på Grorudhuset. Enkel servering. Ingen påmeldingsavgift. Påmeldingsfrist følger innkalling til årsmøte.
Innkalling og sakspapirer sendes ut i uke 3.