Brystkreftforeningen Moss - Foto privat
Foto privat

Brystkreftforeningen Moss er en av 55 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender

Aktuelt

Aktuelt

Program

Program

Viktig melding

Lokalforeningene i Brystkreftforeningen har avlyst de fleste av sine arrangementer og aktiviteter. Medlemmer må ta kontakt med styret i sin egen lokalforening eller følge med på lokale Facebook-grupper for detaljert informasjon dersom man er i tvil.

Brystkreftforeningen Moss

Kontaktinformasjon

Leder Merete Eriksen Torgersen
1642 Saltnes
Tlf  95 78 25 98
merete.torgersen(at)gmail.com

Nestleder Lisbet Svenberg Torvelvik
1532 Moss
Tlf 97 12 68 83
lsvenb(at)online.no

Kasserer Ingebjørg Husvik
1533 Moss
Tlf 95 06 36 33
ingebjorg.husvik(at)gmaill.com

Sekretær Solveig Karlsen
1518 Moss
Tlf 90 29 69 22
trakarls(at)online.no

Styremedlemmer:
Kari Kopperud Kristiansen
Jorunn Agnalt

Varamedlemmer: 
Sandra Bolghaug
Nina Voldengen

Hva gjør vi?
Program for 2020
Informasjon om foreningen   
Alternativ møteplass i koronatiden

Facebook:
Brystkreftforeningen Moss

Noen å snakke med?
Våre likepersoner:
Sandra Bolghaug,likepersonsleder, tlf. 92627680
Karin Dahlmann, leder besøkstjenesten,
tlf. 93160432
Helen Garnås, Under 45 og metastatisk brystkreft,
tlf. 95109407
Solveig Landvik, metastatisk brystkreft,
tlf. 91160432
Merete Torgersen, tlf. 95782598
Lisbet S. Torvelvik, tlf. 97126883
Else-Marit Tvete, tlf. 47305859
Mona Fagerås, tlf. 92681119

 

 

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79