Vi som har deltatt i aktivitetsgrupper i regi av Brystkreftforeningen vet at det er godt å starte trening sammen med likesinnede, som forstår at kroppen ikke alltid spiller på lag. I denne aktivitetsgruppa kan du komme som du er, og delta så godt du kan. Her vil alle få treningsutbytte, tilpasset eget nivå. Jorunn Ekeberg er likeperson.

Praktisk informasjon

  • Trening onsdager kl. 10-11, med oppstart 23. august.
  • Sted: Vestfold Fysioterapi, Bullsgt. 2 B
  • Varighet: 15 ganger x 60 minutter, uke 41 og 46 faller bort.
  • Pris: Kurset koster 2100 kr for 15 trenginger. Foreningen sponser betalende medlemmer med 500kr per halvår, og kurset koster derfor kun 1600kr.  
  • Antall plasser: minimum 10
  • Kursleder: Rikke Otterstad, fysioterapeut og spesialist i manuellterapi
  • Timer man ikke ha mulighet til å komme på kan tas igjen på de andre fysiopilates timene Rikke har i løpet av uka. 

Påmelding er bindende. Kontakt Jorunn jorunnekeberg22@gmail.com eller Astrid vestfold@brystkreftforeningen.no