Brystkreftforeningen Vestfold - Verdens ende

Brystkreftforeningen Vestfold er en av 55 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Viktig melding

Lokalforeningene i Brystkreftforeningen har avlyst de fleste av sine arrangementer og aktiviteter. Medlemmer må ta kontakt med styret i sin egen lokalforening eller følge med på lokale Facebook-grupper for detaljert informasjon dersom man er i tvil.

Brystkreftforeningen Vestfold

Kontaktinformasjon
Leder Astrid Langeby Kolbekk
3160 Stokke
Tlf 92 21 14 14
astridlangeby(at)hotmail.com

Sekretær Liv Braastad Johansen
3211 Sandefjord    
Tlf 91 85 49 30
livbrjo(at)gmail.com

Kasserer Wencke Krûger
3180 Skallestad
Tlf 48 28 48 83
wenck-kr(at)online.no

Hva gjør vi?
Program og informasjon om foreningen for våren 2020

Noen å snakke med?
Likepersonsleder i Vestfold: Randi Sjulstad Jahnsen
91 81 31 48

Facebook:
Brystkreftforeningen Vestfold

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79