Brystkreftforeningen Ullensvang og omegn

Odda og omegn
Foto Jens Chr. Strandos

Brystkreftforeningen Ullensvang og omegn er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Kontaktinformasjon

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Gro Bakketun Lokallagsleder og Likeperson 46 52 13 37
Anna Jordan Kaymakci Nestleder og sekretær
Rita Haukaas Kasserer 95 92 20 91
Anna Jordan Kaymakci Nestleder og sekretær

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Gro Bakketun Lokallagsleder og Likeperson 46 52 13 37