Brystkreftforeningen Odda og omegn

Odda og omegn
Foto Jens Chr. Strandos

Brystkreftforeningen Odda og omegn er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Kontaktinformasjon

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Gro Bakketun Lokallagsleder og Likeperson 46 52 13 37
Rita Haukaas Kasserer 95 92 20 91
Anna Jordan Kaymakci Sekretær

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Gro Bakketun Lokallagsleder og Likeperson 46 52 13 37