Brystkreftforeningen Sunnfjord

Sunnfjord
Foto Nasjonale Turistvegar, Therese Ruud, Statens Vegvesen

Årsmøte har vedtatt å legge ned Brystkreftforeningen Sunnfjord fra 1. mars 2023.

Styret i foreningen

Ingen personer tilgjengelige

Likepersoner i foreningen

Ingen personer tilgjengelige