Brystkreftforeningen Sunnfjord

Sunnfjord
Foto Nasjonale Turistvegar, Therese Ruud, Statens Vegvesen

Brystkreftforeningen Sunnfjord er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Ester-Johanne Sande Lokallagsleder og Likepersonsleder 92 66 49 45
Grete Gjelsvik Nestleder og Likeperson 99 46 72 36
Åse Frøydis Nilssen Sekretær 97114274

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Ester-Johanne Sande Lokallagsleder og Likepersonsleder 92 66 49 45
Grete Gjelsvik Nestleder og Likeperson 99 46 72 36
Hilde Ullebø Likeperson 47 31 57 36
Veronika Lill Kvalheim Likeperson