Brystkreftforeningen Sunnfjord

Sunnfjord
Foto Nasjonale Turistvegar, Therese Ruud, Statens Vegvesen

Brystkreftforeningen Sunnfjord er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Ester-Johanne Sande Lokallagsleder og Likepersonsleder 92664945
Grete Gjelsvik Nestleder og Likeperson 99467236
Åse Frøydis Nilssen Sekretær 97114274

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Ester-Johanne Sande Lokallagsleder og Likepersonsleder 92664945
Grete Gjelsvik Nestleder og Likeperson 99467236
Hilde Ullebø Likeperson 47315736
Veronika Lill Kvalheim Likeperson 94187080