Brystkreftforeningen Elverum

Elverum
Foto Per Ottar Walderhaug

Brystkreftforeningen Elverum er en av 54 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for brystkreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer. Vi har også likepersoner dersom du trenger noen å snakke med.

Kontaktinformasjon

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Sissel Grønberg Lokallagsleder 90793354
Anne Koth Walmsnæss Nestleder og Likeperson 95903663
Unni Klokkerhaug Kasserer 99295925
Anne Grethe Silihagen Sekretær 41680527

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Anne Koth Walmsnæss Nestleder og Likeperson 95903663
Iren Høimoen Likeperson 99577602
Silje Andersen Likeperson 91399978