Brystkreftforeningen Øvre Telemark

Øvre Telemark
Foto Ingelinn Kårvand, NIA

Brystkreftforeningen Øvre Telemark er en lokalforening i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for brystkreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer. Vi har også likepersoner dersom du trenger noen å snakke med.

Kontaktinformasjon

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Jorun Oddveig Gustavsen Lokallagsleder og Likeperson 91316866
Tone Kigen Kasserer og Likeperson 99649273
Randi Kristine Goberg Skevik Sekretær 91881836

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Marianne Askildt Likepersonsleder 41278845
Birte Helene Moen Likeperson 95747392
Daggry Børresen Haugan Likeperson 90829833
Gunn Beate Hagen Likeperson 90145517
Jorun Oddveig Gustavsen Lokallagsleder og Likeperson 91316866
Sigrid Bø Likeperson 99703537
Tone Kigen Kasserer og Likeperson 99649273