Brystkreftforeningen Haugaland

Haugaland
Foto Erik Jone

Brystkreftforeningen Haugaland er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Olaug Elise H Mortensen Lokallagsleder og Likeperson 90 93 22 81
Nora Brit Rygg Nestleder 99246657
Solveig Nilsen Kasserer og Likepersonsleder 99 22 90 02
Gunn Marit Sørensen Sekretær 95 84 86 59

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Solveig Nilsen Kasserer og Likepersonsleder 99 22 90 02
Janne Elin Kvalheim Thronsen Likeperson 99 60 40 49
Monika Larsen Likeperson 90 27 72 21
Olaug Elise H Mortensen Lokallagsleder og Likeperson 90 93 22 81