Brystkreftforeningen Hamar

Hamar
Foto Torstein Frogner

Brystkreftforeningen Hamar er en av 54 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for brystkreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer. Vi har også likepersoner dersom du trenger noen å snakke med.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Marthe Mari Ahlgren Lokallagsleder 95248177
Janne Isdahl Nestleder 92426586
Anne Beate Kvæken Kasserer 91596772
Elin Dahlsveen Larsen Sekretær 92486026

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Gerd Elisabeth Nonstad Likepersonsleder 93 44 61 73
Anne Grethe Berntsen Likeperson 95769296
Astrid Kjelsberg Likeperson 48204270
Christin Høyem Likeperson 48155721
Gunn Kristin Moberget Likeperson 41 28 28 83