Brystkreftforeningen Hamar

Hamar
Foto Torstein Frogner

Brystkreftforeningen Hamar er en av 54 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for brystkreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer. Vi har også likepersoner dersom du trenger noen å snakke med.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Unnur Salome Arnadottir Lokallagsleder 47611455
Janne Isdahl Nestleder 92426586
Anne Beate Kvæken Kasserer 91596772
Elin Dahlsveen Larsen Sekretær 92486026

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Gerd Elisabeth Nonstad Likepersonsleder 93 44 61 73
Anne Grethe Berntsen Likeperson 95769296
Astrid Kjelsberg Likeperson 48204270
Bente Linnerud Kindem Likeperson 90728536
Christin Høyem Likeperson 48155721
Gunn Kristin Moberget Likeperson 41 28 28 83
Haakon Wiig Likeperson 97696314