Brystkreftforeningen Hamar

Hamar
Foto Torstein Frogner

Brystkreftforeningen Hamar er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Unnur Salome Arnadottir Lokallagsleder 476 11 455
Janne Isdahl Nestleder 924 26 586
Anne Beate Kvæken Kasserer 91 59 67 72
Elin Dahlsveen Larsen Sekretær 92486026

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Gerd Elisabeth Nonstad Likepersonsleder 93 44 61 73
Anne Grethe Berntsen Likeperson 95 76 92 96
Astrid Kjelsberg Likeperson 48 20 42 70
Bente Linnerud Kindem Likeperson 62 35 29 50
Christin Høyem Likeperson 48 15 57 21
Gunn Kristin Moberget Likeperson 41 28 28 83
Heidi Ann Hanssen Likeperson 41 30 48 65