Brystkreftforeningen Trondheim

Trondheim
Foto Pixabay

Brystkreftforeningen Trondheim er en av 55 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Kontaktinformasjon

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Monica Iren Petersen Lokallagsleder 92888755
Kristin Ramsøskar Nestleder 99002989
Tove Opdal Kasserer 97521325
Kirsti Lier Sekretær 97731681

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Astri Horgmo Eide Likeperson 97023614
Aud Vikan Likeperson 90152900
Birgith Pettersen Berg Likeperson 92294330
Cathrine Kvarme Andersen Likeperson 90094905
Eva Guldseth Skånøy Likeperson 41304393
Marthe Møsth Johansen Likeperson 90550393
Ragnhild Gåsbakk Likeperson 97595070
Tone Johannessen Likeperson 95848740