Brystkreftforeningen Trondheim

Trondheim
Foto Pixabay

Brystkreftforeningen Trondheim er en lokalforening i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for brystkreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer. Vi har også likepersoner dersom du trenger noen å snakke med.

Kontaktinformasjon

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Monica Iren Petersen Lokallagsleder 92888755
Mona Amundsen Nestleder 91535097
Tove Opdal Kasserer 97521325
Kirsti Lier Sekretær 97731681

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Astri Horgmo Eide Likeperson 97023614
Aud Vikan Likeperson 90152900
Cathrine Andersen Likeperson 90094905
Marthe Møsth Johansen Likeperson 90550393
Tone Johannessen Likeperson 95848740