Brystkreftforeningen Trondheim

Trondheim
Foto Pixabay

Brystkreftforeningen Trondheim er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Kontaktinformasjon

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Monica Iren Petersen Lokallagsleder 92 88 87 55
Kristin Ramsøskar Nestleder 99 00 29 89
Tove Opdal Kasserer 97 52 13 25
Kirsti Lier Sekretær 97 73 16 81

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Astri Horgmo Eide Likeperson 97 02 36 14
Aud Vikan Likeperson 90 15 29 00
Birgith Pettersen Berg Likeperson 92 29 43 30
Cathrine Kvarme Andersen Likeperson 90 09 49 05
Elena Bertelli Solstad Likeperson 93 03 27 72
Elin Foss Utseth Likeperson 48 02 53 59
Eva Guldseth Skånøy Likeperson 41 30 43 93
Kristin Johnsen Likeperson 98670164
Marthe Møsth Johansen Likeperson 90 55 03 93
Ragnhild Gåsbakk Likeperson
Tone Høiås Likeperson 93 09 77 77
Tone Johannessen Likeperson 95 84 87 40