Brystkreftforeningen Lillehammer

Lillehammer
Foto Ian Brody, Norges Olympiske Museum på Lillehammer

Brystkreftforeningen Lillehammer er en lokalforening i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for brystkreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer. Vi har også likepersoner dersom du trenger noen å snakke med.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Hilde Sylliåsen Lokallagsleder 95005043
Grethe Stensvehagen Nestleder 41450816
Britt Elton Kasserer 92067474
Anna Hansen Kirkeby Sekretær 99796359

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Ellen Harris Utne Likepersonsleder 92246731
Mona Ødegaard Likeperson 41556371