Brystkreftforeningen Lillehammer

Lillehammer
Foto Ian Brody, Norges Olympiske Museum på Lillehammer

Brystkreftforeningen Lillehammer er en av 54 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for brystkreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer. Vi har også likepersoner dersom du trenger noen å snakke med.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Hilde Sylliåsen Lokallagsleder 95005043
Grethe Stensvehagen Nestleder 41450816
Kari Rustad Kasserer 91346464
Britt Elton Sekretær 92067474

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Anne Fjell Likeperson 90520377
Ellen Harris Utne Likeperson 92246731
Mona Ødegaard Likeperson 41556371