Brystkreftforeningen Lillehammer

Lillehammer
Foto Ian Brody, Norges Olympiske Museum på Lillehammer

Brystkreftforeningen Lillehammer er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Anne Fjell Lokallagsleder 90 52 03 77
Anne Kari Grimstad Nestleder 95838379
Toril Jørgensen Solbakken Kasserer 91696434
Liv Unni Rognhaugen Sekretær 98 81 17 27

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Barbro Løhre Likeperson 41203301
Dagnrun Henden Likeperson 48113184
Dagny Seielstad Likeperson 90070074
Mona Ødegaard Likeperson 41556371