Brystkreftforeningen Lillehammer

Lillehammer
Foto Ian Brody, Norges Olympiske Museum på Lillehammer

Brystkreftforeningen Lillehammer er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Anne Kari Grimstad Lokallagsleder 95838379
Anne Fjell Nestleder 90 52 03 77
Toril Jørgensen Solbakken Kasserer 91696434
Britt Elton Sekretær 920 67 474

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Dagny Seielstad Likeperson 90070074
Ellen Harris Utne Likeperson 92 24 67 31
Mona Ødegaard Likeperson 41556371