Brystkreftforeningen Lillehammer

Lillehammer
Foto Ian Brody, Norges Olympiske Museum på Lillehammer

Brystkreftforeningen Lillehammer er en av 55 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for brystkreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer. Vi har også likepersoner dersom du trenger noen å snakke med.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Anne Fjell Lokallagsleder og LIkeperson 90520377
Hilde Sylliåsen Nestleder 95005043
Kari Rustad Kasserer 91346464
Britt Elton Sekretær 92067474

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Anne Fjell Lokallagsleder og LIkeperson 90520377
Dagny Seielstad Likeperson 90070074
Mona Ødegaard Likeperson 41556371