Brystkreftforeningen Lillehammer

Lillehammer
Foto Ian Brody, Norges Olympiske Museum på Lillehammer

Brystkreftforeningen Lillehammer er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Anne Fjell Lokallagsleder og LIkeperson 90520377
Grethe Stensvehagen Nestleder 41450816
Toril Jørgensen Solbakken Kasserer 91696434
Britt Elton Sekretær 92067474

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Anne Fjell Lokallagsleder og LIkeperson 90520377
Dagny Seielstad Likeperson 90070074
Ellen Harris Utne Likeperson 92246731
Mona Ødegaard Likeperson 41556371