Likepersonstjenesten – én til én møter

Brystkreftforeningens likepersonstjeneste handler om kontakt mellom mennesker som kan hjelpe og støtte hverandre på bakgrunn av sine erfaringer med brystkreft. Denne erfaringen kan være til hjelp for andre som opplever å få brystkreft tett på livet, enten som diagnostisert, pårørende eller som på grunn av arv har høy risiko for å få sykdommen. Alle som er berørt av brystkreft kan benytte seg av tilbudet.

Gjennom vår likepersonstjeneste kan du møte en likeperson til en samtale. Samtalen kan være på et behandlingssted, i lokalforeningen, på en kafé, på telefon eller på Teams, hjemme hos deg, på et Vardesenter eller andre møtesteder som avtales eller benyttes i likepersonsarbeidet.

Hvordan komme i kontakt med en likeperson?

Du kan finne informasjon om likepersoner i ditt nærområde ved å trykke her.

Har du behov for ledsager?

Mange brystkreftberørte kan ha behov for å ha med en ledsager til behandling, undersøkelse eller proteseforhandler. Våre likepersoner er med i møter med helsetjenesten for å støtte, lytte, stille spørsmål og oppsummere. Vi ser at dette kan være en viktig hjelp for mange og vår erfaring er at den som blir ledsaget føler seg tryggere og ivaretatt i en utfordrende situasjon. Ingen skal føle seg alene når de har brystkreft.

Likepersonstjenesten - samtalegruppe og aktiviteter

Brystkreftforeningens likepersoner arranger også samtalegrupper med erfaringsutveksling knyttet til medlemsmøter og sosiale sammenkomster som du finner på sidene til våre ulike lokalforeninger, samt aktivitetsgrupper med blant annet trim, svømming, yoga der det er rom for samtaler/erfaringsutveksling.

Likepersonstjenesten - også for deg som er pårørende

En brystkreftdiagnose berører ikke bare den som har fått diagnosen, men også de nærmeste. Det er naturlig å oppleve et vidt spekter av følelser og reaksjoner hvis noen du er glad i eller kjenner diagnostiseres med en alvorlig sykdom som kreft. Trenger du noen å snakke med som pårørende finner du våre likepersoner i ditt nærområde ved å trykke her.

Medisinske spørsmål?

Likepersoner i Brystkreftforeningen gir ikke medisinske råd. Brystkreft behandles meget forskjellig, og det er behandlende lege som har det medisinske ansvaret. Ta derfor kontakt med din behandlende lege ved medisinske spørsmål. 
Ta kontakt med Kreftforeningens rådgivningstjeneste for spørsmål og veiledning fra utdannet helsepersonell, sosionomer og advokater.

Informasjonsbrosjyre: Brystkreft? Møt andre i samme situasjon (PDF, 2MB)