Brystkreftforeningen har 56 lokalforeninger spredd over hele landet. Våre lokalforeninger sørger for lokale aktiviteter og et nettverk med andre brystkreftberørte i ditt område. 

Brystkreftforeningens likepersonstjeneste har likepersoner som selv har erfaring med brystkreft. Denne erfaringen kan være til hjelp for andre som opplever å få brystkreft tett på livet, enten som diagnostisert, pårørende eller som på grunn av arv har høy risiko for å få sykdommen.

Brystkreftforeningen under 45 er for Brystkreftforeningens yngre medlemmer. Gjennom gruppen kan du komme i kontakt med andre unge som også er berørt av brystkreft.

Medisinske spørsmål?
Brystkreftforeningen gir ikke medisinske råd. Brystkreft behandles meget forskjellig og det er den behandlende lege, som skal ha det medisinske ansvaret. Ta primært kontakt med din behandlende lege.

Kreftforeningen har opprettet en rådgivningstjeneste for spørsmål og veiledning fra utdannet helsepersonell, sosionomer og advokater.

RÅDGIVNINGSTJENESTEN I KREFTFORENINGEN