Brystkreftforeningen Mosjøen og omegn

Brystkreftforeningen Mosjøen og omegn er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Hege Osen Nestleder 92881126
Eva Daabach Kasserer 99 24 82 73
Ramona Wawrzyniak Sekretær 47672504

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Kristin Olsrud Likeperson 97 52 68 50