Brystkreftforeningen Voss og Kvam

Voss og Kvam
Foto Brakanes Hotell

Brystkreftforeningen Voss og Kvam er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Kontaktinformasjon

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Gerd Ingrid Dukstad Hope Lokallagsleder og Likeperson 47 34 97 73
Linda Helen Fanebust Nestleder 41 46 84 45
Åse Karin Bidne Kasserer 47889888
Anne Kristin Teigland Sekretær og Likeperson 97 51 19 96

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Anne Kristin Teigland Sekretær og Likeperson 97 51 19 96
Bente Elisabeth Solbakken Gjetle Likeperson 92 46 85 82
Gerd Ingrid Dukstad Hope Lokallagsleder og Likeperson 47 34 97 73
Jorunn Folkedal Likeperson 95 75 14 12