Brystkreftforeningen Voss og Kvam

Voss og Kvam
Foto Brakanes Hotell

Brystkreftforeningen Voss og Kvam er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Kontaktinformasjon

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Anne Kristin Teigland Lokallagsleder og Likeperson 97 51 19 96
Brita Hamre Nestleder og sekretær 90 95 66 48
Bente Solbakken Gjetle Kasserer 92468582
Brita Hamre Nestleder og sekretær 90 95 66 48

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Anne Kristin Teigland Lokallagsleder og Likeperson 97 51 19 96
Bente Elisabeth Solbakken Gjetle Likeperson 92 46 85 82
Gerd Ingrid Dukstad Hope Likeperson 47 34 97 73