Brystkreftforeningen Voss og Kvam

Voss og Kvam
Foto Brakanes Hotell

Brystkreftforeningen Voss og Kvam er en av 54 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for brystkreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer. Vi har også likepersoner dersom du trenger noen å snakke med.

Kontaktinformasjon

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Eva Almås Lokallagsleder og Likeperson 92043835
Linda Helen Fanebust Nestleder og likeperson 41468445
Bente Solbakken Gjetle Kasserer og likeperson 92468582
Tytta Bolstad Sekretær og Likeperson 90754988

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Bente Solbakken Gjetle Kasserer og likeperson 92468582
Eva Almås Lokallagsleder og Likeperson 92043835
Gerd Ingrid Dukstad Hope Likeperson 47349773
Linda Helen Fanebust Nestleder og likeperson 41468445
Tytta Bolstad Sekretær og Likeperson 90754988