Brystkreftforeningen Voss og Kvam

Voss og Kvam
Foto Brakanes Hotell

Brystkreftforeningen Voss og Kvam er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Kontaktinformasjon

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Anne Kristin Teigland Lokallagsleder og Likeperson 97511996
Brita Hamre Nestleder og sekretær 90956648
Bente Solbakken Gjetle Kasserer 92468582
Brita Hamre Nestleder og sekretær 90956648

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Anne Kristin Teigland Lokallagsleder og Likeperson 97511996
Bente Elisabeth Solbakken Gjetle Likeperson 92468582
Gerd Ingrid Dukstad Hope Likeperson 47349773