Du kan alltid ringe til sekretariatet på tlf. 21 49 24 79 eller sende en e-post dersom du trenger hjelp til noe.

Send e-post til sekretariatet

Takk for den frivillige innsatsen du gjør for Brystkreftforeningen!