Brystkreftforeningen Sogn

Sogn
Foto privat

Brystkreftforeningen Sogn er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Kontaktinformasjon

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Lindis Toril Aannø Alme Lokallagsleder og Likeperson 90 16 84 49
Katrine Dyrdal Nestleder og Likeperson 90 88 57 98
Anja Fardal Kasserer 95 00 48 58
Irene Grimen Sekretær 91 84 77 23

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Else Øyrehagen Sætre Likeperson 91 8 170 96
Grete Øygarden Sande Likeperson 95 13 33 42
Katrine Dyrdal Nestleder og Likeperson 90 88 57 98
Kristin Bukve Strand Likeperson 91 70 39 68
Lindis Toril Aannø Alme Lokallagsleder og Likeperson 90 16 84 49
Rigmor Furseth Bjørk Likeperson 90 11 64 29