Brystkreftforeningen Sogn

Sogn
Foto privat

Brystkreftforeningen Sogn er en av 55 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Kontaktinformasjon

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Lindis Toril Aannø Alme Lokallagsleder og Likeperson 90168449
Katrine Dyrdal Nestleder og Likeperson 90885798
Anja Fardal Kasserer 95004858
Irene Grimen Sekretær 91847723

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Else Øyrehagen Sætre Likeperson 91817096
Grete Øygarden Sande Likeperson 95133342
Katrine Dyrdal Nestleder og Likeperson 90885798
Kristin Bukve Strand Likeperson 91703968
Lindis Toril Aannø Alme Lokallagsleder og Likeperson 90168449
Rigmor Furseth Bjørk Likeperson 90116429