Brystkreftforeningen Sogn

Sogn
Foto privat

Brystkreftforeningen Sogn er en av 54 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for brystkreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer. Vi har også likepersoner dersom du trenger noen å snakke med.

Kontaktinformasjon

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Lindis Toril Aannø Alme Lokallagsleder og Likeperson 90168449
Katrine Dyrdal Nestleder og Likeperson 90885798
Anja Fardal Kasserer 95004858
Irene Grimen Sekretær 91847723

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Kristin Bukve Strand Likepersonsleder 91703968
Else Øyrehagen Sætre Likeperson 91817096
Grete Øygarden Sande Likeperson 95133342
Katrine Dyrdal Nestleder og Likeperson 90885798
Lindis Toril Aannø Alme Lokallagsleder og Likeperson 90168449