Brystkreftforeningen Sør-Rogaland

Stavanger Jens Chr. Strandos

Brystkreftforeningen Sør-Rogaland er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Kristin Hegdahl Lokallagsleder og likepersonsleder 98 03 30 40
Mona Nordmark Kaada Kasserer 97 66 37 00
Hanne Kristiansen Sekretær og likeperson 97155652

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Kristin Hegdahl Lokallagsleder og likepersonsleder 98 03 30 40
Alf Sigurd Kvia Likeperson 90 16 96 88
Anita Molversmyr Likeperson 94 49 99 16
Bjørg Marit Molvik Likeperson 99 24 14 41
Hanne Kristiansen Sekretær og likeperson 97155652
Jorunn Margrethe Risa Ree Likeperson 92460840
Karin Håversen Utne Likeperson 48152334
Sonja Risa Likeperson 41160618
Torhild Johanne Hansen Likeperson 93 48 20 96
Ørjan Utne Likeperson 93 48 19 03