Brystkreftforeningen Narvik og omegn

Narvik og omegn
Foto Istockphoto

Brystkreftforeningen Narvik og omegn er en av 54 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for brystkreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer. Vi har også likepersoner dersom du trenger noen å snakke med.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Sigrid Bjarttun Lokallagsleder 95274922
Vibeke Janson Nestleder 95762933
Anne Lambertz Liland Kasserer 91722788
Alfhild Oddrun Larsen Sekretær 90954974

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Ingrid Kongsli Bondestad Likeperson 41688892
Pia Merete Jenssen Likeperson 97114043
Randi Persson Likeperson 90733195
Toril Lund Likeperson 90638931