Brystkreftforeningen Molde og omegn

Molde og omegn
Foto privat

Brystkreftforeningen Molde og omegn er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Åse Solveig Eriksen Lokallagsleder 99 70 80 19
Lone Kristin Roald Kasserer 98 80 50 79
Agnes Mjåseth Sekretær 99714456

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Marit Elisabeth Hoem Likeperson 48 05 74 81