Brystkreftforeningen Nedre Romerike

Nedre Romerike
Foto Heidi Rummelhoff Ringstad

Brystkreftforeningen Nedre Romerike er en lokalforening i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for brystkreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer. Vi har også likepersoner dersom du trenger noen å snakke med.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
May Kristin Paulsen Lokallagsleder og Likeperson 98073822
Torunn Irene Olsen Kasserer 90837939
Toril Julie Schrøder Sekretær og likepersonsleder 41416366

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Toril Julie Schrøder Sekretær og likepersonsleder 41416366
Birgit Synnøve Westlie Berget Likeperson 95795124
Ida Helene Jørgensen Likeperson 40228606
Ingrid Lefdal Likeperson 98034408
May Kristin Paulsen Lokallagsleder og Likeperson 98073822