Brystkreftforeningen Bodø og omegn

Bodø og omegn
Foto Tommy Andreassen

Brystkreftforeningen Bodø og omegn er en av 54 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for brystkreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer. Vi har også likepersoner dersom du trenger noen å snakke med.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Else Snoen Lokallagsleder og Likeperson 90563874
Siw Inger Monsen Nestleder 97104026
Anika Lande Høgseth Kasserer 95813312
Ellen Kachel Sekretær 91198628

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Eve Britt Evjen Likepersonsleder 90617383
Else Snoen Lokallagsleder og Likeperson 90563874
Grethe Klette Likeperson 97625750
Kari-Mette Gjertsen Likeperson 97080270
Kristin Tverback Likeperson 41277131
Lene Bergheim Nilsen Likeperson 97176291
Lill-Monica Pedersen Likeperson 99388090
Lillian Storjord Likeperson 95105721
Lisbeth Aasgård Likeperson 99722019
Sølvi Heitmann Korsvik Likeperson 91636606
Toril Hanna Hegge Karlsen Likeperson 41221390
Turid Kaspersen Likeperson 91533933