Brystkreftforeningen Bodø og omegn

Bodø og omegn
Foto Tommy Andreassen

Brystkreftforeningen Bodø og omegn er en av 55 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for brystkreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer. Vi har også likepersoner dersom du trenger noen å snakke med.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Kari-Mette Gjertsen Lokallagsleder og Likeperson 97080270
Else Snoen Nestleder og Likeperson 90563874
Anika Lande Høgseth Kasserer 95813312
Ellen Kachel Sekretær 91198628

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Toril Hanna Hegge Karlsen Likepersonsleder 41221390
Anne Lisbeth Jakobsen Misvær Likeperson 90686537
Else Snoen Nestleder og Likeperson 90563874
Eve Britt Evjen Likeperson 90617383
Grethe Klette Likeperson 97625750
Grethe Klippenberg Likeperson 99 03 12 70
Inger Marthe Hansen Likeperson 97531938
Kari-Mette Gjertsen Lokallagsleder og Likeperson 97080270
Kristin Tverback Likeperson 41277131
Lene Bergheim Nilsen Likeperson 97176291
Lill-Monica Pedersen Likeperson 99388090
Lillian Storjord Likeperson 95105721
Lisbeth Aasgård Likeperson 99722019
Sølvi Heitmann Korsvik Likeperson 91636606
Turid Kaspersen Likeperson 91533933