Brystkreftforeningen Bodø og omegn

Bodø og omegn
Foto Tommy Andreassen

Brystkreftforeningen Bodø og omegn er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Kari-Mette Gjertsen Lokallagsleder 97080270
Mona Elisabeth Skarvik Nestleder 93467802
Else Snoen Kasserer 90563874
Lillian Storjord Sekretær 95105721

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Toril Hanna Hegge Karlsen Likepersonsleder 41 22 13 90
Anne Lisbeth Jakobsen Misvær Likeperson 90 68 65 37
Brit Finne Brækkan Likeperson 99 10 44 80
Eve Britt Evjen Likeperson 90 61 73 83
Grethe Klette Likeperson 97 62 57 50
Inger Marthe Hansen Likeperson 97 53 19 38
Lisbeth Aasgård Likeperson 99 72 20 19
Sølvi Heitmann Korsvik Likeperson 91 63 66 06
Turid Kaspersen Likeperson 91 53 39 33