Brystkreftforeningen Bodø og omegn

Bodø og omegn
Foto Tommy Andreassen

Brystkreftforeningen Bodø og omegn er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Kari-Mette Gjertsen Lokallagsleder 97080270
Mona Elisabeth Skarvik Nestleder 93467802
Else Snoen Kasserer 90563874
Lillian Storjord Sekretær 95105721

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Toril Hanna Hegge Karlsen Likepersonsleder 41221390
Anne Lisbeth Jakobsen Misvær Likeperson 90686537
Eve Britt Evjen Likeperson 90617383
Grethe Klette Likeperson 97625750
Inger Marthe Hansen Likeperson 97531938
Lisbeth Aasgård Likeperson 99722019
Sølvi Heitmann Korsvik Likeperson 91636606
Turid Kaspersen Likeperson 91533933