Brystkreftforeningen Bodø og omegn

Bodø og omegn
Foto Tommy Andreassen

Brystkreftforeningen Bodø og omegn er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Anne Lisbeth Jakobsen Misvær Lokallagsleder og Likeperson 90 68 65 37
Ragnhild Kristin Strand Nestleder 98 80 72 05
Anita Borgerud Kasserer 48 09 87 88
Lisbeth Aasgård Sekretær 99 72 20 19

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Toril Hanna Hegge Karlsen Likepersonsleder 41 22 13 90
Anne Lisbeth Jakobsen Misvær Lokallagsleder og Likeperson 90 68 65 37
Brit Finne Brækkan Likeperson 99 10 44 80
Eve Britt Evjen Likeperson 90 61 73 83
Grethe Klette Likeperson 97 62 57 50
Grethe Klippenberg Likeperson 99 03 12 70
Inger Marthe Hansen Likeperson 97 53 19 38
Sølvi Heitmann Korsvik Likeperson 91 63 66 06
Turid Kaspersen Likeperson 91 53 39 33