Brystkreftforeningen Ålesund og omegn

Brystkreftforeningen Ålesund og omegn er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Kontaktinformasjon

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Kari Bente Bjørkavåg Lokallagsleder 97165950
Brit Andreassen Kasserer 97621699
Janfrid Giskeødegård Sekretær 91156392
Lilly Aita Grimstad Sekretær 90960548

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Judith Merete Skaar Stave Likeperson 41405282
Kari Janne Rekdal Likeperson 97703926
Kari Remvik Standal Likeperson 48104110
Reidun Myrold Likeperson 95902304