Brystkreftforeningen Ålesund og omegn

Brystkreftforeningen Ålesund og omegn er en av 54 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for brystkreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer. Vi har også likepersoner dersom du trenger noen å snakke med.

Kontaktinformasjon

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Kari Bente Bjørkavåg Lokallagsleder 97165950
Lilly Anita Grimstad Nestleder 90960548
Brit Andreassen Kasserer 97621699
Janfrid Giskeødegård Sekretær 91156392

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Kari Remvik Standal Likeperson 48104110
Reidun Myrold Likeperson 95902304