Brystkreftforeningen Ålesund og omegn

Oversiktbilde av Ålesund
Ålesund foto Knut Erik Haaheim

Brystkreftforeningen Ålesund og omegn er en lokalforening i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for brystkreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer. Vi har også likepersoner dersom du trenger noen å snakke med.

Kontaktinformasjon

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Lilly Anita Grimstad Lokallagsleder 90960548
Bente Røvik Urkedal Nestleder og likeperson 97059477
Brit Andreassen Kasserer 97621699
Magny Samseth Sekretær 92025807

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Kari Remvik Standal Likepersonsleder 48104110
Bente Røvik Urkedal Nestleder og likeperson 97059477
Judith Skaar Stave Likeperson 41405282
Reidun Myrold Likeperson 95902304