Brystkreftforeningen Ålesund og omegn

Brystkreftforeningen Ålesund og omegn er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Kontaktinformasjon

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Anne Barbro Nygård Lokallagsleder 97 01 20 26
Brit Andreassen Kasserer 976 21 699
Janfrid Giskeødegård Sekretær 911 56 392
Lilly Aita Grimstad Sekretær 909 60 548

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Gro Andreassen Likepersonsleder 99 59 59 89
Judith Merete Skaar Stave Likeperson 41 40 52 82
Kari Janne Rekdal Likeperson 97 70 39 26
Kari Remvik Standal Likeperson 48 10 41 10
Liv Olga Nakken Likeperson 95 22 97 88
Reidun Myrold Likeperson 95 90 23 04
Synnøve Thevik Likeperson 95 84 85 28