Brystkreftforeningen Ålesund og omegn

Brystkreftforeningen Ålesund og omegn er en av 54 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for brystkreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer. Vi har også likepersoner dersom du trenger noen å snakke med.

Kontaktinformasjon

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Lilly Anita Grimstad Lokallagsleder 90960548
Bente Røvik Urkedal Nestleder 97059477
Brit Andreassen Kasserer 97621699
Magny Samseth Sekretær 92025807

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Judith Skaar Stave Likeperson 41405282
Kari Remvik Standal Likeperson 48104110
Reidun Myrold Likeperson 95902304